Media

 

La Stella Fireworks Factory
with No Comments

Wahda mill-iktar frieghi mportanti fis-Socjeta La Stella hija bla dubju ta xejn is-sezzjoni tan-nar, iffurmata minn grupp ta’ voluntiera li min sena ghal ohra jahdmu b’sagrificcji kbar ghad unur il-Madonna tar-Ruzarju.Sabiex jitnaqqas il-periklu fl-1988 is-Sojeta’ hasset il-htiega biex tixtri art … Read More