Socejta La Stella

with No Comments

Aktarx illi, ahna l-Maltin meta nisimghu bis-sena 1919, il-hsieb taghna mill-ewwel imur fuq l-irvellijiet tas-Sette Gugnio.Izda ghalina Gudjani s-sena1919 tfakkarna wkoll fi grajja storika ohra. Din hija t-twaqqif tac-Circolo Musicale La Stella. Fl-1914 faqqghet l-ewwel gwerra kbira li damet tkaxkar … Read More

La Stella Fireworks Factory

with No Comments

Wahda mill-iktar frieghi mportanti fis-Socjeta La Stella hija bla dubju ta xejn is-sezzjoni tan-nar, iffurmata minn grupp ta’ voluntiera li min sena ghal ohra jahdmu b’sagrificcji kbar ghad unur il-Madonna tar-Ruzarju.Sabiex jitnaqqas il-periklu fl-1988 is-Sojeta’ hasset il-htiega biex tixtri art … Read More

1 2